Wirebjørn

Vi i MTU har gjennom flere år utviklet en wirebjørn som med både lukt og utseende skal gi muligheten for et så realistisk møte mellom hund og rovvilt som vi kan fremstille kunstig.
Bjørnen er laget av isopor kledd i skinn av skotsk høylandsfe. Denne wirebjørnen beveger seg frem og tilbake i horisontalplanet. Vi jobber med å få montert en svingmotor på bjørnen som gjør at den kan snu seg mot hund og eventuell hundefører.

Opplegget er satt sammen av flere sekvenser som skal lede frem til møtet mellom hunden og wirebjørnen. Det lages flere «løyper» hvor det legges ut spor med ulike duftkilder som hår og bjørneeksrementer som fører fram til sporslutt hvor selve bjørnen er.

Opplegget vårt kan også tilpasses til ethvert behov, med andre traseer for eksempel. Vi jobber videre med å utvikle tilbudet vårt med ytterligere en bjørn av typen «permobjørn». Denne er under utvikling og vi har ingen fastsatt dato på når denne er klar. Men da kan hunder få prøvd seg i forskjellige scenarioer.

Motorsagens dag

Dette er ett arrangement vi arrangerer hver sensommer. I 2019 deltok det om lag 30 personer på Motorsagens dag på Asphaug gård noen kilometer ovenfor Rundhaug. Der ble det felt sju grantrær som ble plantet for om lag 100 år siden. Trærne ble ikke målt etter at de gikk i bakken, men de ruvet godt i høyden. Eieren av gården ønsket trærne fjernet fordi bygningene på Asphaug sto utsatt til i tilfelle grantrærne gikk over ende i en ny storm. Publikum fikk se framgangsmåter for å felle trær. De fikk også prøve å kviste trærne med motorsag.
Her vi vi ha demo på en rekke Jonsered og Echo sagmodeller, samt ATV, ATV hengere og annet skogsrelatert utstyr.